Birlikte…

Birlikte, içinde yer aldığım, kolaylaştırıcılık yaptığım grup deneyimlerinin içeriklerini, duyurularını ve bende uyandırdıklarını paylaştığım bir alan…

 

Ice Cream Party(2)

A comprehensive list of Australia's(3)

analı-kızlı30 Ocak Salı YAPİKA

A comprehensive list of Australia's(1)

Boğazından lıkır lıkır geçenŞu suyun kıymetini bilNedir ki bu mavilik demePencereden görebildiğin kadarGöğün kıymetini bilKıymetini bil çiçek açmış bademinGüneşli

Davetimiz “zamanı” konuşmaya.
Yaşam yolculuğunuzda, tam da bulunduğunuz yerde, zamanla kurduğunuz ilişkiyi çember sohbetinde paylaşmaya…Geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki yolculukta sizin hızınız nasıl? “Zamanın ruhu” yaşamlarınıza nasıl etki ediyor?Felsefik olarak zamanı tartışmak değil niyetimiz, ister geçmişten, ister bugünden, ister gelecekten olsun, içinde zamanın ruhunun bize seslenişini taşıyan hayat hikayelerimizi ortaya koymak. Ve hikayelerin içindeki bilgeliği hep birlikte dinlemek…***Kronos, çizgisel, mutlak, doğrusal, ardışıklığı ifade eden yani kronolojik olan, sayılarla ifade ettiğimiz zamanın tanrısı Kairos, çok daha esnek, zihnin egemenliği dışında, sonsuz yaratıcılık ve fırsatları, anın bilgeliğini taşıyan tanrı.Kronos yaşantımızda kimimizin sürekli peşinde koştuğu,sınırlı saatlerle, dakikalarla hatta saniyelerle ilişkili. Genellikle bizi sıkıntıya koşan, yoran, cezalandıran tik tak….

Kolumuzdaki Kronos’u değil de içimizdeki Kairos saatinin tiktaklarını takip ettiğimizde telaşsız, tümüyle o anın içinde oluruz.
***

Davetimiz, iyi ya da kötü diye tanımalmadan sizi yoran ya da sizi kolaylaştıran, geçmişe veya geleceğe kaçtığınız ya da içinde eridiğiniz, kısacası zaman tanrılarına teslim olduğunuz öykülerimizi paylaşmaya.

****
Nasıl bir çember sohbeti?

Merkezin etrafında eşitçe bir araya gelen kişilerin belirlediği, o ana özgü bir törenle başlayan ve yine benzer bir törenle biten, karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde, görülen, görülmeyen, işitilen işitilmeyen, canlı ya da cansız, “o” ana ait olan her şeyin şahitliğine açık bir oturum. Sıra sıra, döne döne, örüle örüle anlatılan kişisel hikâyelerin değer bulduğu, sözün özünün makbul olduğu, sükutun da söz kadar anlam kazandığı, bir hikâye işitilirken diğer dudakların mühürlendiği, anı yakalamanın, dem’de dinlenmenin kıymetinin bilindiği, kalbin de kulakların da sonsuz açıldığı bir sohbet.